Μέγεθος

bnr1

Καλύπτουμε
όλο σχεδόν το φάσμα της
απεικονιστικής διάγνωσης.

Ο συμπολίτης μας δεν
ταλαιπωρείται,
αισθάνεται ασφαλής
χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ MEdica Γιαννιτσών

Γενικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Πατήστε Εδώ

Φυλλάδιο Ενημερωτικό Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Πατήστε Εδώ

Φυλλάδιο Εισαγωγικό Εργαστηρίου

Πατήστε Εδώ

Φυλλάδιο Μαγνητικού Τομογράφου

Πατήστε Εδώ

Φυλλάδιο Ψηφιακής Μαστογραφίας

Πατήστε Εδώ

Φυλλάδιο Αξονικής Κολονοσκόπησης

Πατήστε Εδώ

Φυλλάδιο Αξονικής Στεφανιογραφίας

Πατήστε Εδώ

 

Στοιχεία

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ MEdica Γιαννιτσών ΙΑΕ

Σταδίου 13, 581 00, Γιαννιτσά
Τηλ. Κέντρο 23820 23728 - 29
info@asklipiosmedica.gr

Συμβάσεις

Με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

ΕΟΠΥΥ

& όλες τις ιδιωτικές ασφάλειες

Ραντεβού

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ MEdica Γιαννιτσών

Κλείστε Online Ραντεβού

Συνεργασίες

Γενική Κλινική ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έδεσσας

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Πολυϊατρείο Έδεσσας